keshiki

NEWS

2017.11.07

ke shi ki事務所が LEIBAL、JOHN & DOUGLASに掲載されました

[ NEWS ]

ke shi kiが事務所を構える経堂のシェアオフィスが、下記海外サイトに掲載されました。

LEIBAL
http://leibal.com/interiors/kyodo-office/

JOHN & DOUGLAS
https://johnanddouglas.com/blog/kyodo-office

SHARE